Zgjedhja e shoqërisë

Ka thënë Shejkh ibn el-Uthejmin, Allahu e mëshiroftë:
“Kur t’i kesh shokët që të orientojnë tek e mira, të ndihmojnë për tek ajo, ose kur ti e harron atë(të mirën), ata ta kujtojnë atë, kurse kur ti të mos dish diçka e ata t’a mësojnë ty, atëherë mbaji fort këta shokë siç kap diçka më dhëmballë.
E kur shikon që shoqëria që ke s’interesohet për ty dhe për të drejtat ndaj teje, dhe as që i’u intereson se je apo s’je, ose mundohen që të bëjnë keq ty, largohu prej tyre se ata janë vetë helmi, Allahu na ruajtë prej tyre, mos i afro ata, porse largohu prej tyre ashtu siç largohesh prej frikës së Luanit.”

📚 Sherh Rijadu Salihine 2/388

✍ Idris Manushi