Vlera e diturisë

Vlera e diturisë

Shejh Salih elFeuzan, Allahu e ruajttë thotë:

“Në qoftë së je i armatosur me librin e Allahut të Lartësuar dhe Sunetin e Muhamedit salAllahu alejhi ue selam, kurr nuk do të mposhtësh, mirëpo, në qoftë së ti nuk posedon dituri, atëherë, ti sfidohesh me rastin e hedhjes së dyshimit të parë (nga pala e kundërt)”

(Sher’h Nunije 1/76)
Përktheu: Besim Gjelaj