Unë jam me më së shumti ndjekës prej pejgamberëve

Unë jam me më së shumti ndjekës prej pejgamberëve

Ka thënë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Unë jam me më së shumti ndjekës prej pejgamberëve në ditën e gjykimit, dhe unë do të jem i pari që do të më hapet dera e Xhennetit.”

📚 Hadithi gjendet tek ‘Muslimi’

✍ Idris Manushi