Kush ka dy motra ose dy vajza dhe kujdeset për to

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush ka dy motra ose dy vajza dhe kujdeset për to për aq sa është më ato, do të jetë më Mua në Xhennet kështu, dhe bëri shenjë me dy gishtat e tijë duke i bashkëngjitur.”

📚 Silsiletu sahiha i shejkh Albanit nr. 1026

✍ Idris Manushi