Kush ha me harresë duke qenë agjërueshëm

Kush ha me harresë duke qenë agjërueshëm

Shejkh Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë, ka përmendur në librin e tij “Sherhul mumtii ala zadul musteknii” fjalën e autorit si më poshtë:
“Kush ha me harresë duke qenë agjërueshëm dhe i kalon kafshata fytin e tij duke i shkuar në stomak, po e çoi në stomak atë, agjërimi i tijë është i saktë, e në qoftëse e nxjerr(vjellë) atë, agjërimi i tijë është i prishur, e si kjo?
Thotë shejkh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë: “Nëse kafshata e kalon fytin e tij duke shkuar për në stomak s’e nxjerr më atë, nëse mundohet ta nxjerrë atë(kafshatën) nga stomaku duke e provokuar me vjellje atëherë agjërimi i tij konsiderohet i prishur sepse ai vetë provokoi e shkaktoi vjelljen”.

(Burimi: Sherhul mumtii 6/386)

Përktheu: Idris Manushi