Ka thënë Ibnu Kudame mbi të ngopurit

Ka thënë Ibnu Kudame, Allahu e mëshiroftë: “Se nga rrugët ose dyert e shejtanit është dhe e ngopura, ajo të shton dhe forcon epshin dhe të preukupon nga adhurimi”.

(Burimi: mukhtesar minhaxhul kasidine, marrë nga miraath.net)

Përktheu: Idris Manushi