Rreth vlerave të syfyrit

Rreth vlerave të syfyrit

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Me të vërtetë dallimi mes agjërimit tonë dhe atij të Ehli Kitabit(pasuesit e librave të shenjtë) është syfyri.”

(Burimi: Sahihul Nesai 2165)

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Me të vërtetë syfyri është bereqet, prandaj mos e leni atë.”

(Burimi: Sahihul xhamiu i shejkh Albanit 1636)

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Hani syfyr! Sikur edhe një gllëjkë ujë.”

(Burimi: Sahihul xhamiu i shejkh Albanit 2945)

Përktheu: Idris Manushi