Njihe Sunetin dhe do të njohësh bidatin

Njihe Sunetin dhe do të njohësh bidatin

✍🏻 Imam el Albani, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

👉🏻 “Njihe Sunetin dhe do të njohësh bidatin, kurse po e njohe bidatin, atëherë e ke të pamundur të njohësh Sunetin.”

📚 Burimi: elHuda uen-nur 715.
Përktheu: Besmir Cacani