Video të dijetarëve selefi rreth ISIS-it, Havarixhëve dhe grupeve terroriste dhe ekstreme

📌 Video të dijetarëve selefi rreth ISIS-it, Havarixhëve dhe grupeve terroriste dhe ekstreme

🔊 Roli i nxënësve të dijes në largimin e mendimeve të humbura – shejh Salih el Feuzan

🔊 ISIS është një grupim i prishur që nuk ka hajër në të – shejh Salih el-Luhajdan

🔊 Paralajmërim nga rreziku i havarixhëve të ISIS dhe nga aderimi tek ata – shejh Salih el Feuzan

🔊 Shejh AbdulMuhsin el Abbad për ISIS

🔊 Ruaje fëmijën tënd përpara se ta edukojnë Isistat – shejh Salih el Feuzan

🔊 Si t’i trajtojmë muslimanët që besojnë se ISIS është në të vërtetë – shejh Muhamed el Medkhali

🔊 Shejh Salih el-Luhajdan për aktet terroriste në Francë

🔊 Qëndrimi i selefiut lidhur me vrasjen e gazetarëve francezë – shejh Ubejd el Xhabiri

🔊 Referimi i autoritetve europiane për ata që dëshirojnë të shpërthejnë – shejh AbdulAziz Aali Shejh

🔊 Raportimi i havarixhëve tek autoritet e shtetit mosbesimtar – shejh Ubejd el Xhabiri

🔊 Medh’hebi i havarixhëve dhe kur janë shfaqur – shejh Salih el Feuzan

Përmblodhi dhe përzgjodhi: Besmir Cacani

Kujt i takon përkujdesja e fëmijës mashkull, nëse nëna martohet dhe pasi fëmija t’i ketë bërë shtatë vjet?

🔹 Pyetja: kujt i takon përkujdesja e fëmijës mashkull, nëse nëna martohet dhe pasi fëmija t’i ketë bërë shtatë vjet? Si është gjendja e këtij fëmije?

🔸 Përgjigja: nëse nëna martohet, atëherë prej saj bie e drejta e përkujdesjes, sepse Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Ti ke më përparësi se ai, përderisa nuk martohesh (përsëri).”

Kujdesja për fëmijën i takon nënës, pastaj gjyshes, më pas tezes dhe nëse nuk ka njeri, atëherë kujdesja i kalon babait.

Prindërit duhen përkujtuar lidhur me këto çështje dhe se viktimë e mospajtimit të tyre janë fëmijët. Le të përpiqen që ta ndreqin çështjen pa shkaktuar ndonjë gjë tek fëmija, për shkak të mos kushtimit rëndësi nga ana e babasë, apo për shkak e largësisë së nënës.

Babai dhe nëna duhen përkujtuar në këto raste se cili është interesi i djalit apo vajzës, se cili është interesi i fëmijëve të vegjël.

Po ta përkujtonte babai këtë gjë, atëherë ai nuk do të divorconte, përkundrazi do të duronte dhe do t’i përballonte (gjërat).

Po të tregohej nëna e mençur, atëherë ajo do të duronte burrin e saj dhe do t’i përballonte (gjërat) në mënyrë që fëmijët t’i mbajë me të dy prindërit.

Lus Allahun të na japë sukses!

✍🏻 Shejh AbdulAziz Aali Shejh

📚 Burimi: http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=9536&PageNo=1&BookID=2
Përktheu: Besmir Cacani