Gjykimi i zgjatjes së rrobave poshtë nyjeve të këmbëve

🚫 Gjykimi i zgjatjes së rrobave poshtë nyjeve të këmbëve 🚫
✍🏻 Nga shejh Salih el Feuzan

🔹 Allahu ju dhëntë mirësi! Çfarë mendoni për atë që e zgjat rrobën poshtë nyjeve të këmbëve dhe thotë se: “Unë nuk e zgjas rrobën me mendjemadhësi”?

🔸 Përgjigja: Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: “Kush e tërheq rrobën e tij me mendjemadhësi, ai do të përpëlitet i zhytur në tokë”, dmth Allahu e fundosë tokën bashkë me të. Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka lajmëruar për një burrë nga popujt e mëparshëm, i cili ishte mahnitur me veten dhe veshjen e tij, kështu që Allahu e fundosi tokën bashkë me të dhe do të vazhdojë të përpëlitet i zhytur në tokë deri në Ditën e Gjykimit, për shkak të mendjemadhësisë dhe krekosjes në veshje dhe ecje.

Zgjatja e rrobës poshtë nyjeve është e ndaluar (haram), qoftë kjo me mendjemadhësi apo pa mendjemadhësi. Nëse e bën me mendjemadhësi, atëherë kjo gjë është më e rëndë nga dy aspekte:

– Nga aspekti i zgjatjes së rrobës
– Dhe nga aspekti i mendjemadhësisë

Nëse zgjatja e rrobës nuk bëhet me mendjemadhësi, atëherë kjo gjë është e ndaluar sepse bën pjesë tek zgjatja dhe Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Çfarë është poshtë nyjeve të këmbëve, atëherë është në Zjarr.” Nuk ka thënë “me mendjemadhësi”, mirëpo gjykimin e ka lidhur me zgjatjen e rrobës poshtë nyjeve. Po!

📚 Burimi: http://alfawzan.af.org.sa/node/3197
📺 Shiko videon: https://youtu.be/y2rkrZTkcKs
Përktheu: Besmir Cacani