A marr shpërblim për gatimin që e bëj?

🔹 A marr shpërblim për gatimin që e bëj?
✍🏻 Nga shejh Salih el Feuzan

🔸 Kjo motër muslimane thotë se e kalon shumicën e kohës në kuzhinë dhe është e angazhuar me përgatitjen e llojeve të ndryshme të ushqimit, e kështu o shejh asaj i ikën përfitimi nga kohët e muajit (Ramazan); a keni ndonjë orientim për të? A merr ajo shpërblim për përgatitjen e këtyre ushqimeve?

🔸 Përgjigja: po! Ajo shpërblehet për këtë, sepse po përgatit ushqimin për agjëruesit dhe kjo bën pjesë tek bashkëpunimi për vepra të mira dhe devotshmëri, andaj ajo shpërblehet për këtë gjë. Gatimi dhe punët nuk e pengojnë atë që bëjë tesbih, tehlil, tekbir dhe të lexojë çfarë ka mësuar përmendësh nga Kurani. Gatimi nuk e pengon atë që t’i bëjë dhikër Allahut azze ue xhel-le.

📚 Burimi: http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=44373&d=1402605618
📺 Shiko videon: https://youtu.be/Ji5Xqs0b0gg
Përktheu: Besmir Cacani