Ku shikon namazliu kur është në ruku?

⁉️ Ku shikon namazliu kur është në ruku?

✍🏻 Nga shejh Muhamed Nasirudin Albani
🔹 Pyetësi: mirë o shejh, nëse njeriu bie në ruku, ku e hedh shikimin e tij; tek këmbët e tij apo në vendin ku bie në sexhde?

🔸 Shejhu: nuk ka ndonjë pikë ku njeriu duhet të shikojë siç është në rastin kur është në këmbë apo kur është i ulur në teshehud, pasi kur është në këmbë ai e hedh shikimin në vendin ku bie në sexhde, ndërsa kur është i ulur në teshehud, shikimin e hedh tek gishti i tij. Kur njeriu është në ruku, nuk jemi urdhëruar që të shikojmë në ndonjë vend të caktuar, pra çështja nuk ka përcaktime.

📚 Burimi: http://alalbany.me/play.php?catsmktba=17574
📺 Shiko videon: https://youtu.be/eU8mAX0DrhU

Përktheu: Besmir Cacani