Leximi i Kur’anit nga Mus’hafi gjatë namazit të teravive

▪️▪️▪️ Leximi i Kuranit nga Mus’hafi gjatë namazit të teravive ▪️▪️▪️

💎 Shejh elFeuzan

🔸 Pyetja:
A është në rregull të lexohet nga Mus’hafi në namazin e teravive?

🔸 Përgjigjja:
Ai i cili nuk ka mundësi të lexojë Kuran nga memoria e tij, nuk ka ndonjë të keqe nëse lexon nga Mus’hafi në namazin e teravive. Ai do ta lexojë komplet Kuranin nga fillimi deri në fund, kështu që nëse nuk e di përmendësh Kuranin, atëherë e lexon nga Mus’hafi.
Disa prej selefëve kanë vepruar kështu.

📚 http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14891/

✍ Përktheu: Xhemal Jakupi