Kur të shkosh për t’u shtrirë natën në krevat

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kur të shkosh për t’u shtrirë natën në krevat, lexo ajetin Kursij, do të ruajë Allahu dhe s’do të afrohet shejtani derisa të agojë.”

📚 Hadithi gjendet në Sahihul Bukhari

✍ Idris Manushi