Kush përpiqet, kërkon ndihmë prej Allahut të lartësuar

Ka thënë Shejkhul Islam ibn Tejmijje, Allahu e mëshiroftë:
“Kush përpiqet, kërkon ndihmë prej Allahut të lartësuar, dhe vazhdimisht kërkon falje ndërsa përpiqet(në to), le t’a dijë se Allahu do t’i japë prej mirësive të Tija, aq sa nuk i shkon ndërmend.”

📚 Elfetaua el kubra 5/62

✍ Idris Manushi

Fitnet ndodhin vetëm nëse lihet ajo që ka urdhëruar Allahu

💎 Shejhul Islam Ibën Tejmije, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “Fitnet ndodhin vetëm nëse lihet ajo që ka urdhëruar Allahu. Kurse, Allahu ka urdhëruar për ndjekjen e të vërtetës dhe për durim.
Prandaj, secila fitne, që ndodh, ndodh për shkak të shmangies nga e vërteta ose mungesës së durimit.”

📚 el-Istikame, 1/39.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi