Sprovat

Sprovat

Ka thënë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Do të vazhdojnë të bien sprovat mbi besimtarin dhe besimtaren, tek vetja e tyre, tek fëmijët dhe pasuria e tyre, kjo derisa ta takojnë Allahun duke mos mbartur asnjë gjynah.”

📚 Hadithit gjindet në sahihul xhamiu

✍ Idris Manushi