Si agjërohet Ramazani me “iman” dhe “shpresë për shpërblim”?

❗️ Si agjërohet Ramazani me “iman” dhe “shpresë për shpërblim”❓

💎 Shejhul Islam Ibën Tejmije, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “Me ‘iman’ d.m.th.: të jesh i bindur se agjërimin e Ramazanit, Allahu e ka bërë të ligjshëm, Ai e ka obliguar, Ai është i kënaqur me të dhe Ai ka urdhëruar.
Kurse, ‘me shpresë në shpërblim’ d.m.th.: agjërimin ta bësh me përkushtim ndaj Allahut, duke pritur shpërblim Vetëm prej Tij.”

📚 Xhami’ elMesail, 1/161.

✍ Përktheu: Xhemal Jakupi