Shkaku për të cilin jepet Zekat elFitr?

💎 Shkaku për të cilin jepet Zekat elFitr?

🔸 Shejh Muhamed ibën Salih el’Uthejmin, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “Shkaku është shfaqja e falënderimit për dhuntinë e Allahut të Lartësuar ndaj robit, që ia mundësoi ta mbarojë dhe ta plotësojë Ramazanin.”

📚 elFetaua, 18/257.

✍ Përktheu: Xhemal Jakupi