Shikimi i hënës së re

Shikimi i hënës së re

Gjykata Supreme në Arabinë Saudite ka shpallur se është shikuar hëna e re, andaj nesër (e Mërkurë 23 Gusht 2017) do të jetë dita e parë e Muajit Dhul Hixhxhe, dita e Arafatit do të jetë të Enjten (31 Gusht).

Kështu Dita e Bajramit të Kurbaneve bie të Xhumanë, 1 Shtator.

Allahu na dhëntë sukses për çdo të mirë!