Shejh Ubejd el Xhabiri paralajmëron nga librat ideologjik para 20 viteve

🚫 Shejh Ubejd el Xhabiri paralajmëron nga librat ideologjik para 20 viteve

👉🏻 Ruhuni nga librat ideologjik të cilët ndërtohen mbi fjalë të stolisura dhe kumbuese, që ndërtohen plotësisht mbi mendime larg argumentit nga Kurani, Suneti apo Ixhmaja.

👉🏻 Edhe po të ketë ndonjë argument, autori argumentohet në mënyrë të padrejtë, ose e sjell argumentin të cunguar, ose të shkëputur nga argumentet e tjera të Kuranit dhe Sunetit.

👉🏻 Merrni nga dijetarët e Islamit, duajini dijetarët tuaj, mos i zhvlerësoni ata dhe mos pranoni fjalët e atyre që thonë: “Dijetarët nuk e kuptojnë realitetin, ata janë dijetarët e zakoneve të grave dhe të lehonisë, ata nuk bashkëbisedojnë me të rinjtë, ata janë të veçuar nëpër pallate të largëta dhe qarkullojnë vetëm me mjetet e sigurimit.”

👉🏻 Këta o njerëz – o robër të Allahut – ju lëshojnë kurthet e shejtanit, ju lëshojnë litarët e së keqes.

👉🏻 Ruhuni prej tyre, urrejini për hir të Allahut dhe paralajmëroni prej tyre, pasi ata janë injorantë, janë bidatçi, janë të humbur dhe humbës të tjerëve, edhe pse ata mund të shfaqen nëpër media, edhe nëse rrethohen nga shumë njerëz, pasi këta nuk janë në udhëzimin e Selefëve të devotshëm. Ata janë të edukuarit e bidatçive, janë të edukuarit e librave ideologjik.

🔹 O Allah na mbro me Librin Tënd, me Sunetin e Pejgamberit Tënd dhe na lehtëso çdo shkak të udhëzimit!

🔸 O Allah ruaje shtetin e Teuhidit dhe Sunetit! O Allah ruaje shtetin e Teuhidit dhe Sunetit!

🔹 O Allah poshtëroji armiqtë e Sunetit! O Allah poshtëroji armiqtë e Sunetit!

🔸 O Allah, o i Gjalli dhe i Përhershmi, o Zoti i madhështisë dhe bujarisë, poshtëroje çdo bidat dhe bidatçi dhe na trego ndaj tyre fuqinë Tënde madhështore, bëji shembull për ata që marrin mësim, sepse vërtet ata na e kanë shfaqur hapun armiqësinë e tyre dhe na kanë thurur kurthe.

🔹 O Allah, cilido që i thur kurthe Islamit dhe Sunetit, cilido që i thur kurthe muslimanëve dhe Sunetit, ktheja mbrapsht kurthin e tij, dënoji ashtu siç dënon i Plotfuqishmi dhe i Plotpushtetshmi, na trego ndaj tyre fuqinë Tënde madhështore dhe bëji shembull për ata që marrin mësim!

🔸 O Allah na mbro dhe na ruaj! O Allah na mbro dhe na ruaj!

🔹 O i Gjalli dhe i Përhershmi, o Zoti i madhështisë dhe bujarisë!
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
“I lartësuar qoftë Zoti yt, Zoti i Madhështisë e i Lavdisë, mbi çfarë i veshin ata.” [Es-Saffat 182].

📺 Shiko videon: https://youtu.be/EnNA8sjeYZs
Përktheu: Besmir Cacani
————