Rreth kohëzgjatjes së Bajramit

Rreth kohëzgjatjes së Bajramit

📌 Shejh Albani Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Fitër Bajrami është një ditë, ndërsa Kurban Bajrami është katër ditë.”

📚 Burimi: el Huda uen-Nur 274.
Përktheu: Besmir Cacani