Radio

Na ndiqni drejtpërdrejt

🎧 Mësimet do të transmetohen drejtpërdrejt në kanalin e Forumit Selefi:
🔗 http://mixlr.com/forumiselefi/

Lidhja per te degjuar ligjeratat e kaluarara: kliko ketu.

Ligjerata Live
Ligjerata Live

💢 Lajmërim 💢

Gjatë ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit, me lejen e Allahut, do të mbajmë mësime të përditshme.

📝 Tema e mësimeve:
📚 Shpjegimi i librit “Jeta e të Dërguarit të Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem”, (El Fusul fi Siretil Rusul)
të autorit: Hafidh Ismail ibn Umer Ibën Kethir

🎙 Ligjërues:
Xhemal Jakupi

🕔 Koha:
Çdo ditë pas namazit të ikindisë (17:05)

📌 Vendi:
Mektebi Selefi – Shkup

🎧 Mësimet do të transmetohen drejtpërdrejt në radion e Forumit Selefi:
🔗 http://mixlr.com/forumiselefi/

Lidhja per te degjuar ligjeratat e kaluarara: kliko ketu.