Përmendja e Allahut të Plotëfuqishem

Malik ibën Dinar, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nuk do të përjetojnë kënaqesi njerëzit, me asgjë me shumë së sa me përmendjen e Allahut të Plotëfuqishem”

(Shuabul-Iman 1/456)
Përktheu: Besim Gjelaj