Përmbledhja e moralit të mirë në një fjalë

Përmbledhja e moralit të mirë në një fjalë

Ibën Mubarekut – Allahu e mëshiroftë – i është thënë:

“Na e përmbledh moralin e mirë në një fjalë.”

Ai tha: “Braktisja e zemërimit.”

📚 Burimi: Xhamiul ulumi uel hikem 1/364.
Përktheu: Besmir Cacani