O Allah më jep rrisk dhe furnizim

O Allah më jep rrisk dhe furnizim

💎 Umeri ibnul Hattabi radijAllahu anhu ka thënë:

“Mos të ulet ndonjëri prej jush në xhami e më pas të thotë: “O Allah më jep rrisk dhe furnizim”, pasi ju e dini se qielli nuk lëshon as flori dhe as argjend.”

📚 Burimi: https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=57442
Përktheu: Besmir Cacani