Nxitja e grindjes mes kafshëve… njerëzve…

💎 Ibën AbdulBerr el Malikiu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “Nxitja e grindjes mes kafshëve është e urryer, kurse nxitja e grindjes mes njerëzve është mëkat shumë i madh. Krijesat më të urryera tek Allahut dhe më të largëta prej të Dërguarit të Tij, ‎ﷺ, janë ata që bartin fjalë mes njerëzve, që i përçajnë ata të cilët duhen mes vete dhe që kërkojnë gabime të njerëzve bamirës.”

📚 elKafi fi fikhi Ehlil Medine, 2/1144.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi