Nuk duhet të ketë turp askush që të kthehet tek e verteta

Ka thënë Shejkh Abdul Aziz ibn Baz, Allahu e mëshiroftë:
“Nuk duhet të ketë turp askush që të kthehet tek e verteta, kthimi tek e vërteta është mirësi dhe Hak’k, kurse qëndrimi tek e kota është poshtrim, pisllik, nënçmim, dhe rrezikshmëri se mund të kap poshtërimi i Allahut, prandaj duhet medoemos që të kthehesh tek Hak’k-u, dhe të ruhesh nga e kota.”

📚 Feuaid mine tefsir 1/36

✍ Idris Manushi