Nëse njeriu largohet nga rrisku i tij ashtu siç largohet nga vdekja

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

“Nëse njeriu largohet nga rrisku i tij ashtu siç largohet nga vdekja, atëherë rrisku i tij do ta zërë ashtu siç vdekja e zë atë.”

📚 Saktësuar nga shejh Albani në es-Sahihah nr 952.
Përktheu Besmir Cacani