Mos t’iu pengojë sedra ndaj njerëzve që të thoni të vërtetën

Mos t’iu pengojë sedra ndaj njerëzve që të thoni të vërtetën

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Mos t’iu pengojë sedra ndaj njerëzve që të thoni të vërtetën, atëherë kur e shikoni, ose e dëshmoni, ose e dëgjoni.”

📚 Transmeton Ahmedi dhe e ka saktësuar Shejkh Mukbil el-Uadijj në el-Musned 433.

✍ Idris Manushi