Koha më e mirë për të bërë Dhikër gjatë ditës

Ka thënë Imam Neueuiu, Allahu e mëshiroftë:
“Koha më e mirë për të bërë Dhikër gjatë ditës është; mbas namazit të sabahut.”

📚 el-Edhkar 1/74

✍ Idris Manushi