Gjykimi i dhënies së Zekatit të Fitrit në parà

🔍 Gjykimi i dhënies së Zekatit të Fitrit në parà
✍🏻 Nga shejh Salih el Feuzan

🔹 Allahu ju dhëntë mirësi! Në vendin tonë, Zekati i Fitrit jepet në parà, me pretekstin se të varfërit nuk duan ushqime etj, andaj çfarë të bëjmë?

🔸 Përgjigja: kjo çështje nuk është në dorën e të varfërve. Ky është adhurim dhe zbatohet ashtu siç është transmetuar nga Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Ai që nuk dëshiron ushqim, ai nuk është nevojtar, andaj jepja një nevojtari që dëshiron ushqim.

📚 Burimi: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/12939
📺 Shiko videon: https://youtu.be/ZpE0ZFaxd7I
Përktheu: Besmir Cacani