Gjykimi i cënimit dhe sulmimit të mosbesimtarëve

🚫 Gjykimi i cënimit dhe sulmimit të mosbesimtarëve
✍🏻 Nga shejh Salih el Feuzan

🔹 Pyetja: pyet rreth veprimeve dhe cënimit të mosbesimtarëve në vendet mosbesimtare, për shkak se ata janë mosbesimtarë që e luftojnë fenë dhe pjesëtarët e saj; çfarë gjykimi ka kjo gjë?

🔸 Përgjigja: cënimi i mosbesimtarëve në jetët, pasuritë dhe nderet e tyre nuk është i lejuar! Edhe nëse nuk kanë marrëveshje (me ne), kjo gjë nuk lejohet!

📺 Shiko videon: https://youtu.be/7GbfkDA_kpw

Përktheu: Besmir Cacani