Gjërat më të mëdha dhe më të rëndësishme, për të cilat robi i lutet Allahut, janë tri:

Hafidh AbdulGanij elMakdisi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 Gjërat më të mëdha dhe më të rëndësishme, për të cilat robi i lutet Allahut, janë tri:

1. arritja e kënaqësisë së Allahut;
2. shikimi në Fytyrën e Allahut;
3. Firdeusi – Xhenneti më i lartë.

📚 Dhejl etTabekat, 1/187.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Lini një Përgjigje