Dituria e cila nuk e ka fryt…

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Dituria e cila nuk e ka fryt të vetin frikën ndaj Allahut të Plotfuqishëm, kthimin kah Ai, lidhjen me Të, si dhe respektimin ndaj myslimanëve, ajo dituri e ka humbur bereqetin”

(Sher’h esSeferinijeh f.63)
Përktheu: Besim Gjelaj