Çfarë gjykimi ka ai qe ben Haxh dhe ka borxhe?

Çfarë gjykimi ka ai qe ben Haxh dhe ka borxhe?

Eshte pyetur shejkh Mukbil iben Hadij elUadijj: “A lejohet te shkoje ne Haxh ai qe ka borxhe?.
Ne qoftese nuk ja ngushton borxhliu per borxhet, atehere s’ka problem te shkoje edhe pse ka borxhe.
Dhe mbase behet Haxhi sebep qe ti shlyhen borxhet, sepse ka thene i Derguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Pasojeni Haxhin me umre, sepse ato ti heqin gjynahet, ashtu sic e heq flaka mbeturinat e hekurit”.
Dhe Allahu e di me se miri.

(Burimi: ixhabetus sail fq. 142)

Perktheu: Idris Manushi