Njihe Sunetin dhe do të njohësh bidatin

Njihe Sunetin dhe do të njohësh bidatin

✍🏻 Imam el Albani, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

👉🏻 “Njihe Sunetin dhe do të njohësh bidatin, kurse po e njohe bidatin, atëherë e ke të pamundur të njohësh Sunetin.”

📚 Burimi: elHuda uen-nur 715.
Përktheu: Besmir Cacani

Prej të mirave të Dynjasë më kanë mbetur vetë tri gjëra

💎Prej të mirave të Dynjasë më kanë mbetur vetë tri gjëra💎

🔸 Sufjan ethTheuri, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “Prej të mirave të Dynjasë më kanë mbetur vetëm tri gjëra:
▪️ Vëllai i besueshëm për hir të Allahut, prej shoqërisë së të cilit fitoj mirësi: nëse më sheh në gabim, më përmirëson; e nëse më sheh në të drejtë, më inkurajon;
▪️ Rizku i gjerë e hallall, në të cilin nuk kam përgjegjësi para Allahut dhe nuk i kam borxh askujt prej krijesave;
▪️ Namazi me xhemat, ku nuk marr përgjegjësi për lëshimet, por e marr vetëm shpërblimin për të.”

📚 Miftah sihril bejan, Ali ibën Aid, faqe 113.

✍ Përktheu: Xhemal Jakupi

Pershendetja

Forumi i parë Selefi në gjuhën Shqipe, “Sipas kuptimit të Selefëve të këtij Ummeti”
Ne kete forum gjenden sqarimet per çështjet aktuale me shpjegimin e dijetarëve te ketij Ummeti.