Ai që jep fetva se për Fitër Bajram lejohet të jepen Fitrat në parà

Ai që jep fetva se për Fitër Bajram lejohet të jepen Fitrat në parà

1⃣ Ai që jep fetva se për Fitër Bajram lejohet të jepen Fitrat në parà, pse nuk jep fetva se lejohet bërja kurban e një gazele për Kurban Bajram?

2⃣ Ai që lejon dhënien e Fitrave në para me pretendimin se është më e dobishme për të varfrit, pse nuk e lejon dhënien e vlerës së kurbanit në vend që ta therë atë, pasi i varfri ka më shumë nevojë për parà sesa për mish?

Burimi: Shejh Bender elHajberi në faqen e tij në twitter.
Perktheu: Besmir Cacani