A është e ligjëruar që imami të presë në ruku atë që hyn në xhami

📌 A është e ligjëruar që imami të presë në ruku atë që hyn në xhami
✍🏻 Nga shejh Salih el Feuzan

🔹 Allahu ju dhëntë sukses shejh i nderuar, ky pyetës thotë: a është e ligjëruar që imami të presë atë që hynë në xhami gjatë rukusë, në mënyrë që t’i bashkangjitet?

🔸 Përgjigja: po! Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kur bënte rukunë, e ngrinte kokën vetëm atëherë kur nuk dëgjonte zhurmën e ecjeve; i priste ata që hynin (në xhami).

📺 Shiko videon: https://youtu.be/xMAKMzV01BA
Përktheu: Besmir Cacani
————