Paralajmërimi i shejh Rabi’ ibën Hadi elMedkhali (Allahu e ruajtë) nga Hani ibën Burejk

🚫 Paralajmërimi i shejh Rabi’ ibën Hadi elMedkhali (Allahu e ruajtë) nga Hani ibën Burejk

✍🏻 Shejh Ali elHudhejfi ka thënë:

🔹 “Më shkroi njëri prej vëllezërve ditën e djeshme dhe më tha: “Vërtet shejh Rabi’ të thotë: “Ti e ke këshilluar Hanin në mënyrë të fshehtë dhe nuk e ka pranuar këshillën, andaj paralajmëro prej tij dhe prej gabimeve të tija me argumente.”

🔹 Shejh Rabi’ shtoi: “Përcill prej meje se unë paralajmëroj nga Hani dhe veprimet e tija. Sa i përket asaj që përhapet rreth meje, rreth heshtjes sime ndaj tij, kjo nuk është e saktë.”

🔹 Shejh Rabi’ gjithashtu ka thënë: “Thuaji edhe dijetarëve të tjerë nga Adeni që t’i kundërpërgjigjen atij dhe mos të heshtin ndaj gabimeve të tij, pasi kjo e dëmton davetin.”

📆 Dita e hënë
16 Sheual 1438 h
10 Korrik 2017 g

📚 Kanali: Mexhmuatu durusi ue muhadarati meshajih Aden
Përktheu: Besmir Cacani

… deri në këtë nivel përfundon sufizmi me ndjekësit e tij!

… deri në këtë nivel përfundon sufizmi me ndjekësit e tij!

Pyetja është në shkrim jo-letrar, kërkon të thotë: Si mund t’i kundërpërgjigjemi atij që thotë se Allahu futet brenda njerëzve të mirë?
ElHululi {futja tek krijesat; e krahasuan me ujin brenda enës: marë nga Ehlul hululi elmustedrek ala mexhmuul fetaua 1/38. i Ibën Tejmijjes} nuk është ittihad{panteizëm; si uji i bashkuar me qumshtin: marë nga Ehlul hululi elmustedrek ala mexhmuul fetaua 1/38. i Ibën Tejmijjes}, futet tek njerëzit e mirë, por Ai është i ndarë më pas bëhet njësh. Ata zgjerohen derisa arrijnë tek Fè-ja e Uahdetil-uxhudit, Fè-ja e Ibn Arabiut etTaij; njësohet Zoti subhanehu ue te’ala me krijesat e Tij, me sendet dhe frymorët njëlloj. Deri tek ky kufër përfundojnë sufistat, e nisin sufistat me zuhdin, heqin dorë nga të mirat e dynjasë, dhe shkëputen për adhurimin, sikurse e ka thënë këtë njohësi i tyre, Imami Ibn Tejmijjeh kur flet për nisjen e sufizmit në Basra, ai nisi me asketizëm, me zuhd ndaj dynjasë dhe shkëputje për adhurimin, më pas me veshjen e rrobave të leshta, prandaj dhe u quajt “essufijjeh”, duke iu larguar veshjes së pambuktë dhe të butë, i përmbahen veshjes së leshtë, prandaj dhe janë quajtur “essufijjeh”(ata që vishen me rroba të leshta).
Ai thotë:
– Më pas hyri tek ta devijimi dhe mohimi, – derisa sufistat përfunduan tek feja e uahdetil-uxhudit e Ibn Arabiut etTaij, besim apo mohim që nuk ranë në të mohuesit e Kurejshëve. Mohuesit e Kurejshëve e pohonin ekzistencën e Allahut realisht, dhe se Ai është i vetmi që është Krijuesi, Furnizuesi, Ai që jep dhe nuk jep, Dobiprurësi-Dëmtuesi, mirëpo Ibn Arabiu, Ibnul Farid, Ibn Seb’iin dhe Ibn Axhibeh erdhën me çudira!! Ata e bënë Zotin subhanehu ue te’ala të njësuar me krijesën.
Ata thonë:
– Nuk gjendet brënda çybes veçse Allahu!! Ai që gjendet poshtë çybes sime dhe xhelabijes sime është vetë Allahu!!.
Poeti dhe i dashuri i tyre Ibnul Farid thotë:

Për të janë namazet e mia që unë i kryej
dhe dëshmoj se ato për mua i ke falur

(ai e shpreh qartë se falet për veten e tij, sepse vetja e tij është vetë Allahu).

Deri në këtë nivel përfundon sufizmi me ndjekësit e tij, prandaj ruhuni nga ai, sepse i gjithi është sherr, mos u mashtroni me atë që shfaqin nga zuhdi dhe asketizmi. Nuk është zuhd zuhdi i sufistave, por zuhd është të largohesh nga ajo që nuk e kënaq Allahun, t’i largohesh të ndaluarave dhe të papëlqyerave, e të ruhesh, ky është zuhdi i saktë.

(Burimi: Fjala e Shejkh Eman elXhamij)

✍ Abdus-Samed V. Meta

Pyetja është në shkrim jo-letrar, kërkon të thotë: Si mund t’i kundërpërgjigjemi atij që thotë se Allahu futet brenda njerëzve të mirë?
ElHululi {futja tek krijesat; e krahasuan me ujin brenda enës: marë nga Ehlul hululi elmustedrek ala mexhmuul fetaua 1/38. i Ibën Tejmijjes} nuk është ittihad{panteizëm; si uji i bashkuar me qumshtin: marë nga Ehlul hululi elmustedrek ala mexhmuul fetaua 1/38. i Ibën Tejmijjes}, futet tek njerëzit e mirë, por Ai është i ndarë më pas bëhet njësh. Ata zgjerohen derisa arrijnë tek Fè-ja e Uahdetil-uxhudit, Fè-ja e Ibn Arabiut etTaij; njësohet Zoti subhanehu ue te’ala me krijesat e Tij, me sendet dhe frymorët njëlloj. Deri tek ky kufër përfundojnë sufistat, e nisin sufistat me zuhdin, heqin dorë nga të mirat e dynjasë, dhe shkëputen për adhurimin, sikurse e ka thënë këtë njohësi i tyre, Imami Ibn Tejmijjeh kur flet për nisjen e sufizmit në Basra, ai nisi me asketizëm, me zuhd ndaj dynjasë dhe shkëputje për adhurimin, më pas me veshjen e rrobave të leshta, prandaj dhe u quajt “essufijjeh”, duke iu larguar veshjes së pambuktë dhe të butë, i përmbahen veshjes së leshtë, prandaj dhe janë quajtur “essufijjeh”(ata që vishen me rroba të leshta).
Ai thotë:
– Më pas hyri tek ta devijimi dhe mohimi, – derisa sufistat përfunduan tek feja e uahdetil-uxhudit e Ibn Arabiut etTaij, besim apo mohim që nuk ranë në të mohuesit e Kurejshëve. Mohuesit e Kurejshëve e pohonin ekzistencën e Allahut realisht, dhe se Ai është i vetmi që është Krijuesi, Furnizuesi, Ai që jep dhe nuk jep, Dobiprurësi-Dëmtuesi, mirëpo Ibn Arabiu, Ibnul Farid, Ibn Seb’iin dhe Ibn Axhibeh erdhën me çudira!! Ata e bënë Zotin subhanehu ue te’ala të njësuar me krijesën.
Ata thonë:
– Nuk gjendet brënda çybes veçse Allahu!! Ai që gjendet poshtë çybes sime dhe xhelabijes sime është vetë Allahu!!.
Poeti dhe i dashuri i tyre Ibnul Farid thotë:

Për të janë namazet e mia që unë i kryej
dhe dëshmoj se ato për mua i ke falur

(ai e shpreh qartë se falet për veten e tij, sepse vetja e tij është vetë Allahu).

Deri në këtë nivel përfundon sufizmi me ndjekësit e tij, prandaj ruhuni nga ai, sepse i gjithi është sherr, mos u mashtroni me atë që shfaqin nga zuhdi dhe asketizmi. Nuk është zuhd zuhdi i sufistave, por zuhd është të largohesh nga ajo që nuk e kënaq Allahun, t’i largohesh të ndaluarave dhe të papëlqyerave, e të ruhesh, ky është zuhdi i saktë.

(Burimi: Fjala e Shejkh Eman elXhamij)
mp3:

✍ Abdus-Samed V. Meta

Këshillë madhështore nga shejh Albani

💎 Këshillë madhështore nga shejh Albani 💎

 

Më shkoi ndër mend një hadith, ku një burrë shkoi tek Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe tha: “O i Dërguari i Allahut, kam hyrë në një oborr – dmth në një kopësht të rrethuar – dhe aty gjeta një grua. Unë kam bërë me atë grua çdo gjë që e bën burri me gruan e tij, përveçse nuk kam kryer marrëdhënie intime.”

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha: “A je falur me ne?”

Tha: “Po!”

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ia ktheu: “Atëherë vazhdo në bindje dhe adhurim të Allahut.”
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
“Vërtet të mirat i fshijnë të këqiat.” [Hud: 114].

Për këtë arsye fjala e burrit.. duke i shtuar atë që ka bërë dhe ka pirë… falu o vëlla!
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
“Vërtet të mirat i fshijnë të këqiat.” [Hud: 114].

Kjo është metodë fetare (dhe e ligjëruar), nuk është metodë e shpikur (dhe bidat) sikur aludove për disa.

Me këtë rast kujtoj se një djalosh i ri shkoi tek Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut, më jep leje të bëj zina!”

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i tha: “A kënaqesh me këtë gjë për nënën tënde?”

Tha: “Jo!”

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i tha: “Edhe njerëzit po ashtu nuk kënaqen me këtë gjë për nënat e tyre. A kënaqesh me këtë gjë për motrën tënde?”
Tha: “Jo!”

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i tha: “Edhe njerëzit po ashtu nuk kënaqen me këtë gjë për motrat e tyre.”

Më pas Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e vendosi dorën në gjoksin e tij dhe tha: “O Allah mbroje organin e tij (nga të ndaluarat) dhe pastroje atë!”

📺 Shiko videon: https://youtu.be/LPJKe6kJVME
Përktheu: Besmir Cacani
————

Sjellja në Xhami

Sjellja në Xhami

“E dëgjoi prijesi i besimtarëve Umer ibnul-Hatabi radijAllahu anhu një njeri duke e ngritë zërin në Xhami dhe i tha:

A e di ti ku je?!”

(Ibën Ebi Shejbeh Nr. 7986)
Përktheu: Besim Gjelaj

Paralajmërim nga thirrësit e trazirave dhe kryengritjeve

Paralajmërim nga thirrësit e trazirave dhe kryengritjeve
✍🏻 Nga myftiu i Arabisë Saudite: AbdulAziz Aali Shejh

🔹 Allahu ju dhëntë mirësi, ky pyetës thotë: çfarë qendrimi duhet mbajtur ndaj disa thirrësve të cilët kritikojnë pushtetarët dhe dijetarët përmes hytbeve dhe ligjëratave, madje i përkrahin kryengritjet, grushtet e shtetit dhe protestat kundër pushtetarëve?

🔸 Përgjigja: këta nuk janë dijetarë dhe nuk janë thirrësa!

Këta janë thirrësa për në trazira, janë thirrësa për në trazira dhe në të keqe!

Ai që përkrah kryengritjet, grushtet e shtetit dhe rrëmujat nuk është thirrës.

Thirrës për tek Allahu është ai që thërret për tek e mira dhe paralajmëron nga e keqja.

Sa i përket atij që ndez shkëndijën e luftës, të trazirës dhe i ngatërron njerëzit mes tyre, ky nuk është thirrës për tek Allahu.

Thirrës për tek Allahu është ai që i thërret njerëzit në adhurimin e Allahut, që i thërret për tek rruga e drejtë, që përpiqet t’i udhëzojë dhe t’i bashkojë njerëzit.

Ai që bën thirrje, që mban hytbe dhe nxit emocionet e njerëzve me fjalë të kota, ndërsa ai vetë bashkë me ata që janë me të nuk lëvizin gisht, mirëpo dëshirojnë që të rinjtë e humbur t’i hedhin në këto errësira, ndërsa ata vetë qëndrojnë në krevate, në shtëpitë e tyre në rehati, ndërsa zemrat i mbushin me të keqe dhe me mllef ndaj umetit, këta nuk janë thirrësa. Këta janë thirrësa për në trazira dhe shkatërrim.

Kërkojmë nga Allahu të na japë mirëqënie.

📚 Burimi: http://fatawaalolamaa.com/Zdnn000kjUpload/__zd__Audio__Lesson/05140082801430.mp3
📺 Shiko videon: https://youtu.be/1zAQncumjgs
Përktheu: Besmir Cacani
————

Çfarë thua nëse frikësohesh se mos merr dikë mësysh?

📌 Çfarë thua nëse frikësohesh se mos merr dikë mësysh?
✍🏻 Nga shejh Muhamed el Uthejmin

Nëse njeriu frikësohet se mos merr dikë mësysh për shkak se mahnitet diçka, atëherë më mirë është të thotë: tebarekAllahu alejke (Allahu të begatoftë), sepse Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i ka thënë personit që pat marrë mësysh vëllaun e vet: “A nuk u lute që ta begatojë (Allahu)?”

Sa i përket shprehjes masha Allah la kuwete il-la bil-lah (kështu ka dashur Allahu! Nuk ka fuqi përveçse nëpërmjet Allahut), atëherë këtë e thotë ai që mahnitet nga pasuria e tij, sikurse i ka thënë pronari i kopështit shokut të tij:
وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
“Do të ishte më mirë për ty sikur të kishe thënë, kur hyre në kopshtin tënd: “Kështu ka dashur Allahu! Nuk ka fuqi përveçse nëpërmjet Allahut.” [El Kehf: 39].

Ndërsa në ether thuhet: “Kush shikon në pasurinë e tij diçka që e mahnit dhe thotë masha Allah la kuwete il-la bil-lah, atëherë pasurinë e tij nuk e dëmton gjë”, apo një fjalë të ngjashme me këtë.

📚 Burimi: Likaul babil meftuh 19/235.
📺 Shiko videon: https://youtu.be/-JhLF2SgbJA
Përktheu: Besmir Cacani
————

Selefizmi është ndjekja e rrugës së Profetit, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, dhe shokëve të tij

Selefizmi është ndjekja e rrugës së Profetit, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, dhe shokëve të tij

💎Shejh Muhamed ibën Salih el’Uthejmin, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “Selefizmi është ndjekja e rrugës së Profetit, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, dhe shokëve të tij. Ata janë selefët (të parët, paraardhësit) tanë, të cilët na kanë parakaluar.
🔸 Ndjekja e tyre është selefizëm.”

📚 elBab elmeftuh, 1322.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Dynjaja dhe Imani

Dynjaja dhe Imani

Ubejd ibën Umejr, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Me të vërtetë dynjaja është çështje e lehtë që Allahu t’ia jep çdokujt, atij që e do dhe atij që nuk e do, mirëpo Imanin ja jep vetëm atij që e do”

(el-Hiljeh 3/270)
Përktheu: Besim Gjelaj

Koha e fitneve dhe sjellja e muslimanit

Koha e fitneve dhe sjellja e muslimanit

Shejh Feuzani, Allahu e ruajtë thotë:

“Koha e tanishme është kohë e fitneve dhe e të këqijave. Është gdhirë myslimani sikur një dele që është mes ujqërve, të cilët duan ta hanë, andaj përmbajuni xhematit myslimanë”

(elIxhabetul-Muhimeh f.190)
Përktheu: Besim Gjelaj