Zgjedhja e shoqërisë

Ka thënë Shejkh ibn el-Uthejmin, Allahu e mëshiroftë:
“Kur t’i kesh shokët që të orientojnë tek e mira, të ndihmojnë për tek ajo, ose kur ti e harron atë(të mirën), ata ta kujtojnë atë, kurse kur ti të mos dish diçka e ata t’a mësojnë ty, atëherë mbaji fort këta shokë siç kap diçka më dhëmballë.
E kur shikon që shoqëria që ke s’interesohet për ty dhe për të drejtat ndaj teje, dhe as që i’u intereson se je apo s’je, ose mundohen që të bëjnë keq ty, largohu prej tyre se ata janë vetë helmi, Allahu na ruajtë prej tyre, mos i afro ata, porse largohu prej tyre ashtu siç largohesh prej frikës së Luanit.”

📚 Sherh Rijadu Salihine 2/388

✍ Idris Manushi

Shiko a është zëmra jote e shëndosh

Shejh Reb’i elMed’halij, Allahu e ruajttë thotë:

“Shiko a është zëmra jote e shëndosh. Kurse zëmra e shëndoshë është ajo që e kundërshton shirkun dhe e refuzon të kotën (batilin), e pranon të vërtetën (hakun) dhe e refuzon të kotën me gjithë forcë, pra kjo është zëmra e shëndoshë”

(Asnaful-kulub f.13)
Përktheu: Besim Gjelaj

Dituria e cila nuk e ka fryt…

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Dituria e cila nuk e ka fryt të vetin frikën ndaj Allahut të Plotfuqishëm, kthimin kah Ai, lidhjen me Të, si dhe respektimin ndaj myslimanëve, ajo dituri e ka humbur bereqetin”

(Sher’h esSeferinijeh f.63)
Përktheu: Besim Gjelaj

Me të vërtetë es-Selam është…

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Me të vërtetë es-Selam është një nga emrat e Allahut të Lartësuar, andaj, përhapeni selam në mesin tuaj”

(Silsile Sahiha Nr. 1607)
Përktheu: Besim Gjelaj

Fitnet ndodhin vetëm nëse lihet ajo që ka urdhëruar Allahu

💎 Shejhul Islam Ibën Tejmije, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “Fitnet ndodhin vetëm nëse lihet ajo që ka urdhëruar Allahu. Kurse, Allahu ka urdhëruar për ndjekjen e të vërtetës dhe për durim.
Prandaj, secila fitne, që ndodh, ndodh për shkak të shmangies nga e vërteta ose mungesës së durimit.”

📚 el-Istikame, 1/39.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Nxitja e grindjes mes kafshëve… njerëzve…

💎 Ibën AbdulBerr el Malikiu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

🔸 “Nxitja e grindjes mes kafshëve është e urryer, kurse nxitja e grindjes mes njerëzve është mëkat shumë i madh. Krijesat më të urryera tek Allahut dhe më të largëta prej të Dërguarit të Tij, ‎ﷺ, janë ata që bartin fjalë mes njerëzve, që i përçajnë ata të cilët duhen mes vete dhe që kërkojnë gabime të njerëzve bamirës.”

📚 elKafi fi fikhi Ehlil Medine, 2/1144.

✍️ Përktheu: Xhemal Jakupi

Në lidhje me moralin e të Dërguarit të Allahut, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem

💎 Imam Ibën Kethiri, Allahu e mëshiroftë, në lidhje me moralin e të Dërguarit të Allahut, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

🔸 “Sa i përket sjelljes dhe moralit të tij të pastër, Allahu i Lartësuar ka thënë:

{ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)} [القلم : 1-4]
“Nûn. Betohem për penën dhe për atë që shkruajnë, se ti (o Muhamed), falë mirësisë së Zotit tënd, nuk je i marrë. Pa dyshim, ti do të jesh përherë i shpërblyer dhe ti je me virtyte morale madhore.” (elKalem: 1 – 4)

Në Sahih transmetohet nga Aisha, radijAllahu ‘anha, të ketë thënë: “Morali i të Dërguarit të Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ishte vetë Kurani.”

Kuptimi i kësaj është se Profeti, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, në veprat e tij ka qenë i përpiktë duke e bërë vetëm atë që është urdhëruar në Kuran dhe duke iu shmangur gjithnjë asaj që është ndaluar në Kuran. Kështu zbatimi i urdhrave të Zotit të tij dhe shmangia e ndalesave të Tij ishte bërë morali, sjellja dhe natyra e tij, salavatet dhe selamet e Allahut qofshin me të deri në Ditën e Gjykimit.

Allahu i Lartësuar ka thënë:

{إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء : 9]
Në të vërtetë, ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e mira.” (el-Isra’: 9)”

Foto nga libri.

📚 Kapituj nga jeta e të Dërguarit, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, faqe 227.

✍️ Përkthyer nga: Xhemal Jakupi

Dua, lujte pas ngrënjes

Ka thënë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:
“Kush hà diçka dhe pastaj thotë;(këtë Duà):
“ELHAMDULILAHI EL-LEDHI AT’AMENI HADHAT TAAMU UE REZEKANIHI MIN GAJRI HAULIN MIN NI UE LA KUWETE”.
I falen atij gjynahet që i ka bërë më përpara.”

📚 Sahihul Xhamiu i Shejkh Albanit me numër 6086

✍ Idris Manushi

sh.p.(shënim i përkthyesit): ‘Për gjynahet, kihet për qëllim gjynahet e vogla.’